Ugdymas

Prasideda projektas „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ Nr. 07-018-p-0001.

Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centras kartu su Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pradeda vykdyti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ (toliau – Projektas). Projekto tikslas – teikti naujų formų bendruomenines paslaugas suaugusiems asmenims su proto ir(ar) psichikos …

Prasideda projektas „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ Nr. 07-018-p-0001. Read More »

Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, grupių darbo 2024 m. vasaros laikotarpiu grafikas

Atsižvelgdamas į Kaišiadorių rajono švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, direktorių pateiktus motyvuotus prašymus*, 2024 m. vasario 9 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės meras potvarkiu Nr. V16E-145 patvirtino Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, grupių darbo 2024 m. vasaros laikotarpiu grafiką: Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas Įstaiga vasarą dirbs Įstaiga …

Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, grupių darbo 2024 m. vasaros laikotarpiu grafikas Read More »

Direktorės ataskaita 2023

Kviečiu mokyklos bendruomenę susipažinti su vadovo 2023 m. veiklos ataskaita ir iki vasario 5 dienos teikti siūlymus Mokyklos tarybos pirmininkui elektroniniu paštu asta.kaseliene@faustinosmokykladc.lt Ataskaitą galite rasti ČIA

Kompleksinės paslaugos šeimai Kaišiadorių rajone

Nuotraukos šaltinis: freepik.com

Su džiaugsmu pranešame, jog Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centras prisijungė prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ ir kartu su projekto vykdytoju – Europos socialinio fondo agentūra – bei kitomis socialinių paslaugų įstaigomis Lietuvoje teiks kompleksines paslaugas šeimai.

Kompleksinės paslaugos šeimai apima:
· individualias ir (ar) grupines konsultacijas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
· savitarpio pagalbos grupių organizavimą ir vedimą asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
· socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimą ir vedimą;
· tėvystės mokymus;
· šeimos mediacijas;
· šeimos konsultavimą asmens (šeimos) namuose – konsultacijas asmens (šeimos) namuose, gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui;
· pavėžėjimo paslaugas asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas;
· vaikų priežiūros paslaugas, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos.

Šios paslaugos yra skirtos padėti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms išvengti galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo, ugdant ir stiprinant asmenų gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas ir palaikyti socialinius ryšius su visuomene. Planuojama, kad iki 2029 metų kompleksinės paslaugos bus suteiktos 80 126 asmenų, iš jų 881 paslaugas gaus Kaišiadorių rajono savivaldybėje.

Projekto trukmė: 2023 m. birželis – 2029 m. liepa

Projekto finansavimo suma: 60 018 043,84 Eur. Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centrui iš projekto skirta 645 268,52 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos-sritys/kompleksines-paslaugos/1139

40 tortų ir viena žvakutė

Baigiant mokyklos jubiliejinius metus, įvyko puiki mokyklos šventė ir bendruomenės akcija „40 tortų ir viena žvakutė”! Ačiū visiems prisidėjusiems ir valgiusiems. 40 metų bendrystės kai mes – visi kaip vienas! Gražių baigiamųjų mokslo metų renginių ir linksmos vasaros!

Kvietimas

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla – daugiafunkcis centras baigdamas švęsti savo jubiliejinius metus kviečia sudalyvauti bendruomenės akcijoje „40 tortų ir 1 žvakutė“. Kviečiame prisidėti prie baigiamosios šventės savo torčiuku, keksiuku ar riestainiu. Veiksmas: birželio 8 diena, 10 valanda, vidinis mokyklos kiemelis.

Socialinio emocinio ugdymo programos įgyvendinimas mokykloje įsibėgėja

Emocinio intelekto svarba moderniais laikais jau niekam nekelia abejonių. Turėdami gerus socialinio-emocinio intelekto įgūdžius mes geriau suprantame save ir kitus, efektyviau bendraujame su aplinkiniais ir jaučiamės geriau, mums geriau sekasi darbe ir karjeroje ir netgi šeimoje. Gyventi pasaulyje, bendruomenėje kas dieną bendraujant su labai skirtingais žmonėmis, reiškia nuolatinę kaitą ir netikėtumus. Būdami emociškai raštingi mes turime atsakymus, kaip elgtis netikėtose situacijose ir kaip į jas reaguoti. Taip pat mes suprantame gilesnes žmonių elgesio priežastis ir žmonių elgesio motyvus.  Tai ypatingai svarbu pokyčių valdyme, stresinėse situacijose ir įveikiant kylančias kliūtis gyvenime ir šeimoje. Sunkiu metu yra be galo svarbu prisiminti, kad  efektyviai ir maloniai bendrauti su kitais mums patiems yra labai svarbu.

Įgyvendinant socialinio emocinio ugdymo programą Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje – daugiafunkciame centre metų pabaigoje vyko serija susitikimų su mokyklos mokinių tėvais ir globėjais socialinio emocinio ugdymo temomis. Klasių vadovai kvietė vaikų tėvelius pakalbėti apie emocijų valdymo įgūdžius mokykloje ir šeimoje, kalbėti, kaip jaučiasi  patys ir kaip gali padėti kitam, kaip pozityviai bendrauti su vaiku bei  kokie gali būti emocinio intelekto valdymo sunkumai. Klasių vadovams talkino mokyklos psichologė Rita Vėželienė, kuri akcentavo būtinybę pažinti visų pirma savo emocijas, o tada ir kitų. Psichologė aptarė, kokius bruožus turi emociškai brandus žmogus, kaip jis priima sprendimus, kas yra emocinis raštingumas ir kuo jis mums visiems svarbus. Psichologė taip pat priminė visiems, kaip emocinė branda reiškiasi skirtingais amžiaus tarpsniais. Susitikimai buvo produktyvūs ir naudingi, ne tik tėveliams, bet ir patiems mokytojams, nes padėjo geriau pažinti vienas kitą ir pasidalinti rūpesčiais bei džiaugsmais. Tikimės tokių šiltų susitikimų ir ateityje.

Direktorė Rūta Stankienė

Baigiamosios tarptautinio projekto veiklos

Gruodžio 2-3 dienomis Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje-daugiafunkciame centre nuotoliniu būdu vyko baigiamoji projekto “Pilotinis ugdymo ir socialinės integracijos PERFECT organizacijos modelis mokiniams ir jaunimui su specialiaisiais poreikiais“ (LLI-379, PERFORM) konferencija. Projektas, finansuotas iš Interreg Latvija – Lietuva 2014-2020 programos baigia savo veiklas. Projekto partneriai – Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla-daugiafunkcis centras ir Pelči specialioji internatinė pradinė mokykla-plėtros centras, nepaisant visų sunkumų ir pandemijos, sėkmingai įgyvendino visas veiklas. Pagrindinis projekto tikslas buvo sustiprinti socialinės integracijos galimybes specialiųjų poreikių Latvijos- Lietuvos vaikams ir jaunimui apjungiant partnerių resursus ir turimas žinias bei sprendžiant tikslinės grupės problematiką. Mokslininkų ir švietimo specialistų pastangomis buvo sukurtas pilotinis pavyzdinės organizacijos modelis, siekiant teikti kokybiškas paslaugas specialiųjų poreikių vaikams ir jaunuoliams bei paslaugų kokybės stebėjimo elektronine sistema. Labai svarbus projekto rezultatas – Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje-daugiafunkciame centre baigiama įrengti terapijų studija „Pojūčių klinika“, kurioje bus teikiamos terapinės paslaugos ne tik mokyklos mokiniams bei lankytojams, bet bus atviros ir visiems negalią turintiems rajono žmonėms.

Projektas atnešė didelę naudą mokyklai-daugiafunkciam centrui: buvo organizuotos vasaros stovyklos, mokinių ir mokytojų mainai, dalintasi gerąja patirtimi, buvo organizuoti mokymai mokinių tėvams ir įstaigos darbuotojams apie bendravimą su ypatingų poreikių turinčiais vaikais be jų ugdymą. Projektas paskatino vaikų socialinę integraciją ir bendradarbiavimą tarp projekto dalyvių. Ypatingai džiaugiamės ilgalaikiu projekto palikimu „Pojūčių studija“, kurioje atsiras didelė naujovė- vykdomos terapinės programos: audiovizualinė terapija, kvapų terapija, judesio bei meno terapijos bei pasakų terapijos. Šios programos suteiks didelę naudą ypatingų poreikių turintiems asmenims: skatins nusiraminti, malšins stresą, nuovargį ir gerins bendrą organizmo veiklą, padės atsipalaiduoti, palaikyti gerą savijautą ir fizinę būklę. Visi su nekantrumu laukiame terapijų studijos atidarymo.

Direktorė Rūta Stankienė

Scroll to Top