40 tortų ir viena žvakutė

Baigiant mokyklos jubiliejinius metus, įvyko puiki mokyklos šventė ir bendruomenės akcija "40 tortų ir viena žvakutė"! Ačiū visiems prisidėjusiems ir valgiusiems. 40 metų bendrystės kai mes - visi kaip vienas! Gražių baigiamųjų mokslo metų renginių ir linksmos vasaros!
Scroll to Top