VYKDOMI PROJEKTAI

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla
ES bendrai finansuojami projektai

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas 

Projekto partneris

Projekto pradžia

Projekto pabaiga

Suma Eur

Projektas Nr.LLI-379 Dvišalis (su Latvija) projektas „Pilotinis ugdymo ir socialinės integracijos PERFECT organizacijos modelis mokinimas ir jaunimui su specialiaisiais poreikiais”

Šv. Faustinos mokykla

Latvijos specialioji mokykla

2018-04-01

2021-03-31

Bendra  dviejų šalių finansavimo suma

398.562,50 Eur, t. sk. Lietuvos (mokyklos)  dalis.

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto Nr. SRFSIĮ – 2021-1-0816 „Fizinio aktyvumo galimybių didinimas Kaišiadorių miesto ir rajono neįgaliesiems“

Šv. Faustinos mokykla

Šv. Faustinos mokykla

2021-06-01

2023-05-31

Bendra projekto suma sudaro 43739,47 EUR

Projektas  Nr. 08.4.1-ESFA-V416-06-0001  „Paslaugų šeimai plėtojimas Kaišiadorių rajone“ Asistento paslaugų teikimas

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Šv. Faustinos mokykla

2019-05-31

2022-05-31

Bendra projekto suma 69.455,00 Eur, t.sk mokyklos 65.455,00 Eur

Projektas  Nr. 08.4.1-ESFA-V405-03-0001  „Nuo globos link galimybių” Socialinių dirbtuvių

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM

Šv. Faustinos mokykla

2020-04-30

2023-03-29

Bendra projekto suma 202.945,12 Eur

Atnaujinta: 2021-10-05

Scroll to Top