Vykdomi projektai

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla
ES bendrai finansuojami projektai

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas Projekto partneris Projekto pradžia Projekto pabaiga Suma Eur

PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ (NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Nacionalinė švietimo agentūra

visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai 2017 m. kovo 22 d. 2022 m. gruodžio 31 d. Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 24 065 118,47 eurų.

Projektas „Fizinio aktyvumo galimybių didinimas Kaišiadorių miesto ir rajono neįgaliesiems“, projekto Nr. SRFSIĮ – 2021-1-0816, bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Šv. Faustinos mokykla Šv. Faustinos mokykla 2021-06-01 2023-05-31

Bendra projekto suma sudaro 43739,47 EUR

Projektas  Nr. 08.4.1-ESFA-V405-03-0001  „Nuo globos link galimybių” Socialinių dirbtuvių

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM Šv. Faustinos mokykla 2020-04-30 2023-03-29

Bendra projekto suma 202.945,12 Eur

Atnaujinta: 2022-05-26

Scroll to Top