Paskatinimai ir apdovanojimai

Kaišiadorių rajono mero padėka mokyklos 40 metų jubiliejaus proga:

Redai Pažėrienei, ilgametei mokyklos direktorei, už indėlį kuriant ir daugelį metų puoselėjant mokyklą
Veronikai Kiuršinienei, mokytojai, už ilgametį darbą ir atsidavimą mokyklai
Emai Karpinienei, mokytojai, už ilgametį darbą ir atsidavimą mokyklai
Algiui Jočiūnui, pavaduotojui ūkiui ir bendriesiems reikalams, soc.pedagogui, už ilgametį darbą ir
atsidavimą mokyklai
Astai Kaselienei, mokytojai, už ilgametį darbą ir atsidavimą mokyklai
Renatai Sladkevičienei, mokytojai, už ilgametį darbą ir atsidavimą mokyklai
Palmyrai Norkūnienei, mokytojai, už ilgametį darbą ir atsidavimą mokyklai
Astai Šimaitei, mokytojai, už ilgametį darbą ir atsidavimą mokyklai
Valei Janušienei, auklėtojai, mokytojai, už ilgametį darbą ir atsidavimą mokyklai

Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos padėka mokyklos metų jubiliejaus proga:

Ingai Armanavičiūtei, mokytojai, už ilgametį darbą ir atsidavimą mokyklai
Rasai Šalkauskienei, ikimokyklinio ugdymo mokytojai, už ilgametį darbą ir atsidavimą mokyklai
Angelei Sinkevičienei, bibliotekininkei, už ilgametį darbą ir atsidavimą mokyklai
Ramunėlei Paraukienei, auklėtojai, mokytojai, už ilgametį darbą ir atsidavimą mokyklai
Ingai Kisielienei, mokytojai, už ilgametį darbą ir atsidavimą mokyklai
Vidai Morkūnienei, sekretorei, už ilgametį darbą ir atsidavimą mokyklai
Marijai Pranckevičienei, mokytojo padėjėjai, už ilgametį darbą ir atsidavimą mokyklai
Ritai Vėželienei, psichologei, už ilgametį darbą ir atsidavimą mokyklai
Eglė Šadeikienė, mokytojai, už ilgametį darbą ir atsidavimą mokyklai
Laimai Keturkienei, mokytojo padėjėjai, už ilgametį darbą ir atsidavimą mokyklai
Vilijai Žemčiūžnikovienei, socialinio darbuotojo padėjėjai, už ilgametį darbą ir atsidavimą mokyklai
Lilijai Šmailovienei, virėjai, už ilgametį darbą ir atsidavimą mokyklai
Gražinai Balnienei, virėjai, už ilgametį darbą ir atsidavimą mokyklai
Aldonai Staknevičienei, valytojai, už ilgametį darbą ir atsidavimą mokyklai
Jolantai Drumstaitei, auklėtojai, už ilgametį, nuoširdų ir profesionalų darbą
Ritai Markevičienei, mokytojai, už ilgametį, nuoširdų ir profesionalų darbą
Genei Ašmenienei, mokytojo padėjėjai, už ilgametį, nuoširdų ir profesionalų darbą
Aleksandrai Subačienei, mokytojo padėjėjai, už ilgametį, nuoširdų ir profesionalų darbą
Alvydui Čiurinskui, kompiuterinių sistemų specialistui, už ilgametį, nuoširdų ir profesionalų darbą
Zitai Butkienei, socialinio darbuotojo padėjėjai, už ilgametį, nuoširdų ir profesionalų darbą

Atnaujinta: 2023-01-18

Scroll to Top