Veiklos sritys

Pagrindinė mokyklos veiklos sritis – švietimas.

Pagrindinė mokyklos veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;

priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;

pradinis ugdymas, kodas 85.20;

sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59; 

švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla, kodas 88.10; 

vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;

kita, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.9;  

stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla, kodas 87.30;

vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

apgyvendinimo veikla, kodas 55.90.

Atnaujinta: 2023-05-26

Scroll to Top