Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, grupių darbo 2024 m. vasaros laikotarpiu grafikas

Atsižvelgdamas į Kaišiadorių rajono švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, direktorių pateiktus motyvuotus prašymus*, 2024 m. vasario 9 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės meras potvarkiu Nr. V16E-145 patvirtino Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, grupių darbo 2024 m. vasaros laikotarpiu grafiką:

Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas Įstaiga vasarą dirbs Įstaiga vasarą nedirbs
1. Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“ Nuo 2024-06-01 iki 2024-06-30 ir

nuo 2024-08-01 iki 2024-08-31

Nuo 2024-07-01 iki 2024-07-31
2. Kaišiadorių lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ Nuo 2024-06-01 iki 2024-06-30 ir

nuo 2024-08-01 iki 2024-08-31

Nuo 2024-07-01 iki 2024-07-31
3. Kaišiadorių r. Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“ ir Stasiūnų skyrius Nuo 2024-06-01 iki 2024-06-30 ir

nuo 2024-08-01 iki 2024-08-31

Nuo 2024-07-01 iki 2024-07-31
4. Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“ ir Žiežmarių skyrius „Varpelis“ Nuo 2024-06-01 iki 2024-06-30 ir

nuo 2024-08-01 iki 2024-08-31

Nuo 2024-07-01 iki 2024-07-31
Pakertų skyrius „Aitvaras“ Nuo 2024-06-01 iki 2024-06-30 Nuo 2024-07-01 iki 2024-08-31
5. Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos Antakalnio ikimokyklinio ugdymo skyrius Nuo 2024-06-01 iki 2024-06-30 Nuo 2024-07-01 iki 2024-08-31
6. Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos Žaslių ikimokyklinio ugdymo skyrius Nuo 2024-06-01 iki 2024-06-30 ir

nuo 2024-08-01 iki 2024-08-31

Nuo 2024-07-01 iki 2024-07-31
7. Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla Nuo 2024-06-01 iki 2024-06-30 Nuo 2024-07-01 iki 2024-08-31
8. Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ Nuo 2024-06-01 iki 2024-06-30 ir

nuo 2024-08-01 iki 2024-08-31

Nuo 2024-07-01 iki 2024-07-31
9. Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centras Nuo 2024-06-01 iki 2024-06-30 ir

nuo 2024-08-01 iki 2024-08-31

Nuo 2024-07-01 iki 2024-07-31
10. Kaišiadorių r. Kruonio pagrindinė mokyklos daugiafunkcis skyrius Nuo 2024-06-01 iki 2024-07-31 Nuo 2024-08-01 iki 2024-08-31
11. Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos Dovainonių skyrius Nuo 2024-06-01 iki 2024-06-30 ir

nuo 2024-08-01 iki 2024-08-31

Nuo 2024-07-01 iki 2024-07-31
12. Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelis-darželis Nuo 2024-06-01 iki 2024-06-30 ir

nuo 2024-08-01 iki 2024-08-31

Nuo 2024-07-01 iki 2024-07-31

*Švietimo įstaigų direktoriai, įvertinę žmogiškuosius švietimo įstaigos išteklius, planuojamus remonto darbus ir vaikų tėvų (globėjų, įtėvių) apklausas, pateikė motyvuotus prašymus dėl darbo organizavimo vasaros laikotarpiu.

 

Scroll to Top