Korupcijos prevencija

Už korupcijos prevenciją įstaigoje yra atsakinga Korupcijos prevencijos darbo grupė.

Pastebėjus korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas  ar kitus tapataus pobūdžio pažeidimus, kreiptis ir informuoti galima:
– tiesiogiai atvykus į mokyklą ir pateikiant rašytinį pranešimą (Gedimino g. 118, Kaišiadorys, raštinėje);
– atsiuntus pranešimą paštu, adresu: Gedimino g. 118, LT-56166, Kaišiadorys ar elektroniniu paštu [email protected];
– telefonu (8 346) 60028, 60029.

Atnaujinta: 2023-05-29

Scroll to Top