Administratorius

Kompleksinės paslaugos šeimai Kaišiadorių rajone

Nuotraukos šaltinis: freepik.com

Su džiaugsmu pranešame, jog Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centras prisijungė prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ ir kartu su projekto vykdytoju – Europos socialinio fondo agentūra – bei kitomis socialinių paslaugų įstaigomis Lietuvoje teiks kompleksines paslaugas šeimai.

Kompleksinės paslaugos šeimai apima:
· individualias ir (ar) grupines konsultacijas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
· savitarpio pagalbos grupių organizavimą ir vedimą asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
· socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimą ir vedimą;
· tėvystės mokymus;
· šeimos mediacijas;
· šeimos konsultavimą asmens (šeimos) namuose – konsultacijas asmens (šeimos) namuose, gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui;
· pavėžėjimo paslaugas asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas;
· vaikų priežiūros paslaugas, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos.

Šios paslaugos yra skirtos padėti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms išvengti galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo, ugdant ir stiprinant asmenų gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas ir palaikyti socialinius ryšius su visuomene. Planuojama, kad iki 2029 metų kompleksinės paslaugos bus suteiktos 80 126 asmenų, iš jų 881 paslaugas gaus Kaišiadorių rajono savivaldybėje.

Projekto trukmė: 2023 m. birželis – 2029 m. liepa

Projekto finansavimo suma: 60 018 043,84 Eur. Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centrui iš projekto skirta 645 268,52 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos-sritys/kompleksines-paslaugos/1139

40 tortų ir viena žvakutė

Baigiant mokyklos jubiliejinius metus, įvyko puiki mokyklos šventė ir bendruomenės akcija „40 tortų ir viena žvakutė”! Ačiū visiems prisidėjusiems ir valgiusiems. 40 metų bendrystės kai mes – visi kaip vienas! Gražių baigiamųjų mokslo metų renginių ir linksmos vasaros!

Kvietimas

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla – daugiafunkcis centras baigdamas švęsti savo jubiliejinius metus kviečia sudalyvauti bendruomenės akcijoje „40 tortų ir 1 žvakutė“. Kviečiame prisidėti prie baigiamosios šventės savo torčiuku, keksiuku ar riestainiu. Veiksmas: birželio 8 diena, 10 valanda, vidinis mokyklos kiemelis.

Ypatingas pirmadienis dienos socialinės globos grupėje

Organizuojant ugdymo procesą svarbu kurti tokias edukacines aplinkas, kuriose vaikas galėtų augti ir ugdytis, tyrinėti, pažinti pasaulį, bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje ir su suaugusiaisiais. Džiugu, kad Žiežmarių mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras” ,,Varpelio” skyriaus mokytoja Audronė Julija sutiko pasidalinti žiniomis ir patirtimi apie drugelio vystymosi ciklo stadijas – metamorfozę. Jos auklėtiniai turėjo unikalią galimybę stebėti visas drugelio vystymosi stadijas iš arti, o su mumis pedagogė pasidalino savo pastebėjimais bei žiniomis. Faustinos dirbtuvių bei globos centro suaugę bei mažieji lankytojai sužinojo, kad žodis „metamorfozė“ reiškia pokyčius, o imagas tai – suaugęs drugys. Klausytojai svarstė kodėl drugiai kiaušinėlius deda apatinėje lapo pusėje. Stebėjo trumpą vaizdinę medžiagą vaizduojančią vikšro virtimą lėliuke. Susipažinus su drugio gyvenimo ciklu, su mokytojos pagalba sužinojome, kad drugiai būna naktiniai ir dieniniai, kad juos atskirti galima pagal antenas. Buvo suteikta galimybė iš arti apžiūrėti išsiritusius drugelius, juos pamaitinti ir netgi palaikyti rankose. Edukacijos pabaigoje naujos žinios buvo užtvirtintos atliekant užduotėlę. Dėkojame mokytojai Audronei Julijai už supažindinimą su drugio gyvenimu. Tokio tipo pamokėlės formuoja vaikų ir suaugusiųjų vertybines nuostatas, ugdo atvirumą ir jautrumą supančiai gamtinei aplinkai, atsakomybės jausmą.

Socialinė darbuotoja Sandra Jaruševičienė

Vadovo 2022 m. veiklos ataskaita

Kviečiame susipažinti su Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos – daugiafunkcio centro direktorės Rūtos Stankienės 2022 metų veiklos ataskaita. Pasiūlymus dėl vadovo veiklos ataskaitos iki 2023 m. vasario 6 d. teikti Mokyklos tarybos pirmininkei Astai Kaselienei elektroniniu paštu: [email protected]

Socialinio emocinio ugdymo programos įgyvendinimas mokykloje įsibėgėja

Emocinio intelekto svarba moderniais laikais jau niekam nekelia abejonių. Turėdami gerus socialinio-emocinio intelekto įgūdžius mes geriau suprantame save ir kitus, efektyviau bendraujame su aplinkiniais ir jaučiamės geriau, mums geriau sekasi darbe ir karjeroje ir netgi šeimoje. Gyventi pasaulyje, bendruomenėje kas dieną bendraujant su labai skirtingais žmonėmis, reiškia nuolatinę kaitą ir netikėtumus. Būdami emociškai raštingi mes turime atsakymus, kaip elgtis netikėtose situacijose ir kaip į jas reaguoti. Taip pat mes suprantame gilesnes žmonių elgesio priežastis ir žmonių elgesio motyvus.  Tai ypatingai svarbu pokyčių valdyme, stresinėse situacijose ir įveikiant kylančias kliūtis gyvenime ir šeimoje. Sunkiu metu yra be galo svarbu prisiminti, kad  efektyviai ir maloniai bendrauti su kitais mums patiems yra labai svarbu.

Įgyvendinant socialinio emocinio ugdymo programą Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje – daugiafunkciame centre metų pabaigoje vyko serija susitikimų su mokyklos mokinių tėvais ir globėjais socialinio emocinio ugdymo temomis. Klasių vadovai kvietė vaikų tėvelius pakalbėti apie emocijų valdymo įgūdžius mokykloje ir šeimoje, kalbėti, kaip jaučiasi  patys ir kaip gali padėti kitam, kaip pozityviai bendrauti su vaiku bei  kokie gali būti emocinio intelekto valdymo sunkumai. Klasių vadovams talkino mokyklos psichologė Rita Vėželienė, kuri akcentavo būtinybę pažinti visų pirma savo emocijas, o tada ir kitų. Psichologė aptarė, kokius bruožus turi emociškai brandus žmogus, kaip jis priima sprendimus, kas yra emocinis raštingumas ir kuo jis mums visiems svarbus. Psichologė taip pat priminė visiems, kaip emocinė branda reiškiasi skirtingais amžiaus tarpsniais. Susitikimai buvo produktyvūs ir naudingi, ne tik tėveliams, bet ir patiems mokytojams, nes padėjo geriau pažinti vienas kitą ir pasidalinti rūpesčiais bei džiaugsmais. Tikimės tokių šiltų susitikimų ir ateityje.

Direktorė Rūta Stankienė

Baigiamosios tarptautinio projekto veiklos

Gruodžio 2-3 dienomis Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje-daugiafunkciame centre nuotoliniu būdu vyko baigiamoji projekto “Pilotinis ugdymo ir socialinės integracijos PERFECT organizacijos modelis mokiniams ir jaunimui su specialiaisiais poreikiais“ (LLI-379, PERFORM) konferencija. Projektas, finansuotas iš Interreg Latvija – Lietuva 2014-2020 programos baigia savo veiklas. Projekto partneriai – Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla-daugiafunkcis centras ir Pelči specialioji internatinė pradinė mokykla-plėtros centras, nepaisant visų sunkumų ir pandemijos, sėkmingai įgyvendino visas veiklas. Pagrindinis projekto tikslas buvo sustiprinti socialinės integracijos galimybes specialiųjų poreikių Latvijos- Lietuvos vaikams ir jaunimui apjungiant partnerių resursus ir turimas žinias bei sprendžiant tikslinės grupės problematiką. Mokslininkų ir švietimo specialistų pastangomis buvo sukurtas pilotinis pavyzdinės organizacijos modelis, siekiant teikti kokybiškas paslaugas specialiųjų poreikių vaikams ir jaunuoliams bei paslaugų kokybės stebėjimo elektronine sistema. Labai svarbus projekto rezultatas – Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje-daugiafunkciame centre baigiama įrengti terapijų studija „Pojūčių klinika“, kurioje bus teikiamos terapinės paslaugos ne tik mokyklos mokiniams bei lankytojams, bet bus atviros ir visiems negalią turintiems rajono žmonėms.

Projektas atnešė didelę naudą mokyklai-daugiafunkciam centrui: buvo organizuotos vasaros stovyklos, mokinių ir mokytojų mainai, dalintasi gerąja patirtimi, buvo organizuoti mokymai mokinių tėvams ir įstaigos darbuotojams apie bendravimą su ypatingų poreikių turinčiais vaikais be jų ugdymą. Projektas paskatino vaikų socialinę integraciją ir bendradarbiavimą tarp projekto dalyvių. Ypatingai džiaugiamės ilgalaikiu projekto palikimu „Pojūčių studija“, kurioje atsiras didelė naujovė- vykdomos terapinės programos: audiovizualinė terapija, kvapų terapija, judesio bei meno terapijos bei pasakų terapijos. Šios programos suteiks didelę naudą ypatingų poreikių turintiems asmenims: skatins nusiraminti, malšins stresą, nuovargį ir gerins bendrą organizmo veiklą, padės atsipalaiduoti, palaikyti gerą savijautą ir fizinę būklę. Visi su nekantrumu laukiame terapijų studijos atidarymo.

Direktorė Rūta Stankienė

Lapkričio 16-oji – Tolerancijos diena

Vieną sykį miške, kuriame gausiai lankydavosi žmonės, kilo gaisras. Apimti panikos, visi pabėgo. Miške liko tiktai du žmonės: vienas aklas, kitas raišas. Drebančia iš baimės širdimi aklasis bėgo tiesiai į liepsną. – Stok! – sušuko raišasis. – Ten dega! –Tai kur man bėgti? – atsišaukė aklasis. – Galiu tau pasakyti kur, – pasigirdo raišojo atsakymas. – Tik aš pats bėgti negaliu. Jei tu užsikeltum mane ant pečių, kartu pabėgtume ir išsigelbėtume. Aklasis paklausė raišojo ir abudu išsigelbėjo. Jei mes mokėtume suvienyti savo jėgas, patyrimą, jei mokėtume dalytis viltimis, nusivylimais, nuoskaudomis ir laimėjimais, visi kartu lengvai išsigelbėtume.
Bruno Ferrero

Visą savaitę vyko diskusijos, popietės šia tema. Vaikų ir suaugusiųjų socialinės globos dienos grupėse aptarinėjome ar yra pastebima tolerancijos ir netolerancijos atvejų. Ruošėme vizualinį plakatą, spalvinome ir piešėme paveikslėlius kaip suprantame kas yra tolerancija, kaip ji išreiškiama. Klausėmės pasakų šia tema ir bandėme patys kurti, mokėmės iš vaizdo įrašų. Visos savaitės kulminacija tapo šių metų tolerancijos dienos simbolis – tolerancijos namas. Suaugusiųjų socialinės globos dienos grupės lankytojai sukonstravo du namelius iš kurių vieną padovanojo vaikų dienos grupės vaikučiams. Tuo tarpu vaikai kelias dienas ruošė namelį, kuriame ir patys gali žaisti. Popietė pasibaigė šventinės arbatos gėrimu, kurios metu aiškiai visi supratome, kad būti tolerantišku nėra sunku. Reikia labai nedaug, tik paprasčiausiai mylėti vieniems kitus…

Socialinė darbuotoja Sandra Jaruševičienė

„Įtrauktis – teisė būti kartu“

JUBILIEJINĖ TARPTAUTINĖ KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO KONFERENCIJA „Įtrauktis – teisė būti kartu“ Lapkričio 3 dieną 9 val. kviečiame dalyvauti jubiliejinėje tarptautinėje Kaišiadorių šventosios Faustinos-daugiafunkcio centro konferencijoje „Įtrauktis – teisė būti kartu”. Konferencijos tikslas –  gilinti mokyklų vadovų,  mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų žinias ir gebėjimussiekiant įtraukti specialiųjų poreikių turinčius mokinius į bendrojo ugdymomokyklų procesus, …

„Įtrauktis – teisė būti kartu“ Read More »

Scroll to Top