Mokyklos psichologas

Rita Vėželienė, psichologė

Darbo laikas

Antradienis

Ketvirtadienis

12.30 – 17.00

8.00 – 12.00

Kontaktinis tel. nr.:  834660028

Individualių konsultacijų tėveliams laikas derinamas iš anksto.

Psichologo kabinetas yra administracijos korpuse nr. 106.

Skambinkite ir palikite savo kontaktus nr. 834660028 (su Jumis susisieksiu) arba rašykite el. paštu: rita.vezeliene@faustinosmokykladc.lt

Visiems tėvams kartais reikia pasitarti dėl vaikų ir paauglių elgesio, savijautos ar tarpusavio santykių. Vaikai ir paaugliai dažnai ką nors iškrečia, ne visuomet pavyksta su jais susikalbėti ar suprasti elgesio priežastis. Neretai suaugusieji nežino, kaip reaguoti ar nusiraminti, jaučiasi blogais tėvais….
Skaityti daugiau

Taip pat rekomenduojame paskaityti: Straipsnis „Rudeninis slogutis“

Susisiekti su manimi taip pat galite užpildę žemiau esančią formą:

Psichologės veiklos uždaviniai:

 • tirti, analizuoti kylančias psichologines problemas ir ieškoti efektyvių problemos sprendimo būdų;

Mokyklos psichologo pagrindinės veiklos kryptys:

 • konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
 • įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Dėl ko mokiniai gali kreiptis į mokyklos psichologą?

 • Turi bendravimo problemų su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais.
 • Sunkiai sekasi susirasti draugų.
 • Nepritampama savo klasėje.
 • Kamuoja nerimas ir baimė.
 • Jaučiasi vieniši.
 • Turi mokymosi sunkumų.
 • Skriaudžia, tyčiojasi kiti vaikai.
 • Nori išmokti suvaldyti pyktį ir agresiją.

Pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 • Mokinys ( savarankiškai) ( iki 16 metų turi būti raštiškas tėvų sutikimas).
 • Mokinio tėvai ( globėjai, rūpintojai).
 • Mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
 • Prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku;
 • Pedagoginės psichologinės tarnybos  pažymoje yra pateikta rekomendacija teikti psichologinę pagalbą.

Kaip dirba mokyklos psichologas

 • Rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinio ugdymo sąlygų sudarymu;
 • Stebi vaiko elgesį natūralioje aplinkoje (grupėje);
 • Dirba su emocijų, elgesio, bendravimo sunkumų bei kitų sutrikimų turinčiais vaikais;
 • Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus vaiko psichologijos klausimais, teikia žodines (rašytines) rekomendacijas;
 • Esant poreikiui, vertina vaiko galias ir sunkumus, raidos ir asmenybės ypatumus, vaiko brandumą mokytis;
 • Veda pažintinių procesų, emocinio lavinimo ir socialinių įgūdžių stiprinimo užsiėmimus vaikams;

Į mokyklos psichologą tėveliai gali kreiptis:

 • Kai norite pasitarti dėl vaiko elgesio (vaikas konfliktiškas, nepaklusnus, elgiasi agresyviai, sąmoningai gadina daiktus, skriaudžia gyvūnus, meluoja)
 • Kai nerimą kelia vaiko emocinė būsena (vaikas atrodo liūdnas, verksmingas, smulkmenos sukelia audringas reakcijas, yra labai jautrus, baikštus ar neramus);
 • Kada manote, kad vaikas patiria bendravimo sunkumų (sunku susirasti draugų, nenori ar nemoka žaisti drauge su bendraamžiais, atrodo vienišas, uždaras, drovus, stokoja pasitikėjimo savimi);
 • Kuomet kyla adaptacijos sunkumų (vargina sunkūs rytiniai atsiskyrimai, dažnos ligos ir atkryčiai, įvairūs streso simptomai);
 • Vaikui išgyvenant krizinius – traumuojančius įvykius (artimo  šeimos nario netektis, tėvų skyrybos, gyvenamosios vietos ar mokyklos pakeitimas, patirta fizinė ar psichologinė prievarta);
 • Kitais klausimais, susijusiais su vaiko psichologine sveikata.  

Kaip teikiama pagalba?

 • Susitariate dėl tinkamo susitikimų laiko. Konsultacija vyksta vieną kartą per savaitę, apie 45 minutes.
 • Lankotės sutartu laiku.

Tai svarbu:

 • Mokyklos psichologas – ne gydytojas, jis nediagnozuoja ir negydo ligų.
 • Psichologas padės spręsti sunkumus, bet nepadarys to už jus.
 • Korektiškos informacijos teikimas ir garantuojamas duomenų ir informacijos konfidencialumas.
 • Psichologinė pagalba yra savanoriška, patys nuspręsite, ar ji priimtina.
 • Tai jokiu būdu nereiškia, kad Jūs esate silpni ar prastesni tėvai. Priešingai, tai gali reikšti, kad Jūs esate sąmoningi, įsitraukę ir aktyviai sprendžiate savo vaiko gyvenime kylančias problemas.

Psichologai laikosi konfidencialumo principo ir tai, kas pasakoma jų kabinete, ten ir lieka (su keliomis išimtimis).

Atnaujinta: 2023-08-16

Scroll to Top