Informacija tėvams

Mokyklos laikraštis

Kas gi naujo mūsų mokykloje?

Svarbi informacija

Rekomendacijos dėl viruso

Teikiamos paslaugos

APGYVENDINIMAS MOKYKLOS BENDRABUTYJE

 •  Mokyklos mokiniai, neturintys galimybių kasdien važinėti į namus, tėvams, globėjams pageidaujant, 5 dienas per savaitę gali nemokamai gyventi mokyklos bendrabutyje: vienviečiuose, dviviečiuose, triviečiuose kambariuose.
 •  Mokyklos bendrabutyje sudarytos tinkamos gyvenimo, ugdymo(si) ir poilsio sąlygos (aprūpinama baldais, patalyne, specialiosiomis ugdymo priemonėmis ir kitu būtinu inventoriumi).
 •  Mokinių užimtumui ir turiningam laisvalaikiui organizuoti yra įrengti poilsio ir darbo kambariai.
 •  Mokiniai naudojasi sporto sale, aikštynu, skaitykla,  biblioteka, kompiuterių klase, relaksacijos ir kitais kabinetais.
 •  Gyvenančiųjų bendrabutyje mokinių socialinių įgūdžių formavimu rūpinasi grupių auklėtojos.

MAITINIMAS

 •  Gyvenančiųjų mokyklos bendrabutyje nemokamas mokinių maitinimas finansuojamas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos gautų ūkio lėšų ir skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos.
 •  Nemokamą mokinių maitinimą skiria savivaldybės Socialinės paramos skyrius, atsižvelgdamas į šeimos gaunamas pajamas.
 •  Nemokamo maitinimo produktams įsigyti skiriamų lėšų dydį vienai dienai vienam mokiniui nustato Kaišiadorių rajono savivaldybė.

   

VEŽIOJIMAS IR PAVĖŽĖJIMAS

 •  Didelę negalią turintys mokiniai į mokyklą pavežami mokyklos transportu, paimant juos iš namų.
 •  Nežymią negalią turintys mokiniai į mokyklą atvyksta maršrutiniais autobusais, traukiniais arba mokyklos geltonuoju autobusu (jeigu jie negali vykti savarankiškai ar jiems nėra galimybės pasinaudoti visuomeniniu transportu).
 •  Mokinių kelionės išlaidas apmoka savivaldybė.
 •  Mokinių, gyvenančių mokyklos bendrabutyje, pavėžėjimas į mokyklą/iš mokyklos organizuojamas pirmadieniais ir penktadieniais (arba prieššventinėmis dienomis).

Atlyginimo už vaiko išlaikymą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokėjimo tvarkos aprašas

Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo organizavimo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

Pamokų laikas ir atostogų datos
Mokinio elgesio taisyklės

Atnaujinta: 2023-10-30

Scroll to Top