Greitasis antigenų testas prieš sugrįžtant mokytis

Gerb., tėveliai,

Remiantis SAM Operacijų vadovo sprendimu V-2787 2021-12-10, rekomenduojama besimokantiems pagal pradinio ir /ar vidurinio ugdymo, pirminio profesinio mokymo programą ugdomiems mokiniams testuotis savikontrolės būdu mokinių atostogų metu.

Visiems mokiniams bus išduota po vieną savikontrolei skirtą greitąjį antigeno testą, kurį rekomenduojama atlikti paskutinę atostogų dieną (t.y. 2022-01-09 dieną).

Primename, kad atlikus greitąjį antigeno testą ir gavus teigiamą (dvi juostelės) tyrimo rezultatą – prašome nedelsiant registruotis į mobilųjį punktą PGR tyrimui ir į ugdymo įstaigą prašome sugrįžti tik gavus neigiamą PGR tyrimo rezultatą.


Visuomenės sveikatos specialistė

Audronė Petraškienė
Scroll to Top