Vadovo 2021 m. veiklos ataskaita I, II skyrius

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48 patvirtintų Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 16 ir 17 punktais, kviečiame susipažinti su Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos – daugiafunkcio centro vadovo veiklos ataskaita už 2021 metus ir prašome iki 2022 m. sausio 30 d. savo pastabas, patikslinimus ir pasiūlymus teikti mokyklos tarybos pirmininkui Martynui Ambrizui –   el.paštu martynas.ambrizas@faustinosmokykladc.lt.

Scroll to Top