Sveikos gyvensenos savaitė „Aš sveikas ir laimingas 2021“

2021 m. vasario 22 – 26 dienomis vyko sveikos gyvensenos ugdymo savaitė „Aš sveikas ir laimingas”, kurios tikslas buvo ugdyti atsakomybę už savo ir kitų sveikatą. Mokiniams buvo perteikiamos žinios apie sveiką gyvenseną, mitybą, sveikatos išsaugojimą, stiprinimą ir fizinio aktyvumo svarbą. Ugdytiniams buvo formuojama nuostata, kad sveikos gyvensenos principus reikia ne tik žinoti, bet svarbiausia – juos taikyti kasdieninėje veikloje. Vyko fizinio aktyvumo užsiėmimai. Sveikatos ugdymas yra integruojamas į daugelį mokomųjų dalykų. Įvairios savaitės veiklos vyko visose klasėse ir bendrabučio grupėse. Mokiniams buvo demonstruojamos skaidrės, video filmukai, pasakojama apie sveiką mitybą ir gyvenseną, fizinį aktyvumą. Mokiniai galėjo pasitikrinti savo žinias ir gebėjimus, atlikdami įvairias praktines ir teorines užduotis; žaisti įvairius stalo žaidimus ir įveikti galvosūkius. Sveikos gyvensenos savaitę užbaigėme veiklų aptarimu ir refleksija.


Sveikatos ugdymo programos koordinatorė, vyr. biologijos mokytoja Rita Markevičienė
Scroll to Top