Socialinis – emocinis ugdymas mokykloje

Šių mokslo metų rugsėjį Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje startavo socialinių – emocinių įgūdžių ugdymo programa. Šia programa siekiama plėtoti mokinių savimonės ir savitvardos įgūdžius bei mokyti kurti ir palaikyti santykius remiantis socialiniu sąmoningumu ir tarpasmeninio bendravimo gebėjimais. Taip pat šia programa siekiama stiprinti darbuotojų ir tėvų kompetencijas socialinio – emocinio ugdymo srityje. Ši programa įvairiais renginiais ir veiklomis apims visą mokyklos gyvenimą.

Kad pasiektume išsikeltus tikslus, svarbu prisiminti, kad mokykloje nėra nesvarbių detalių. Viskas, kas ir kaip, kada ir kur vyksta mokykloje – svarbu. Esminis skirtumas, skiriantis tradicinį požiūrį nuo socialiniu emociniu ugdymu paremto požiūrio į mokyklą, yra tai, kad tradiciškai mokykla yra orientuota į mokinio pasiekimus, o socialinį emocinį ugdymą puoselėjanti mokykla yra orientuota į santykius ir žmonių savijautą. Taigi, šioje programoje numatytos veiklos ir renginiai – remiasi bendromis veiklomis ir emocijomis, jų pažinimu ir išgyvenimu. Tokios kompetencijos kaip savimonė, savitvarda, tarpusavio santykiai ir pan. bus ugdomos klasių, bendrabučio valandėlių metu. Įvairiomis temomis bus kalbama su mokinių tėvais ir darbuotojais. Tradiciniai ir kalendoriniai mokyklos renginiai ir šventės pirmiausia įgis socialinį – emocinį atspalvį: rudenėlio gėrybių šventė taps rudenėlio emocijomis, šv. Kalėdų popietė atveš mums Kalėdų džiaugsmą ir šilumą, o Užgavėnių šventė – spalvingas kaukių nuotaikas, šv. Velykos mums atneš mums viltį, o Vaikų gynimo diena – tikėjimą žmogaus gerumu.

Rugsėjo 6 dieną mokykloje įvyko vienas pirmųjų šios programos renginių – Rudenėlio emocijų šventė. Vaikai minė mįsles, žaidė žaidimus, o patirtas geras emocijas išreiškė spalvomis, piešdami „Rudens takelį“ . Vaikai stiprino komandinio darbo, tarpasmeninių santykių gebėjimus ir išgyveno įvairias emocijas: azartą, džiaugsmą, susižavėjimą, o kartais ir pyktį.

Visos emocijos yra priimtinos, visi įvykiai gyvenime yra svarbūs. Svarbu ir kad vaikai tai žinotų, ir kad suaugusieji jiems padėtų tai suprasti. Kaip teigia Rima Šereivienė: Žmogus – sociali būtybė, jam būtinas artimas, atviras bendravimas, bendradarbiavimas. Šis laikotarpis didele dalimi „atima“ iš mūsų, mokytojų, mokinių šią, mums įprastą, duotybę. Tad dabar svarbu ne kiek, o kas ir kaip mums padės, paaiškins, patars ar tiesiog nuramins. (https://www.svietimonaujienos.lt/socialinis-ir-emocinis-ugdymas-sekmes-gyvenime-pagrindas/)

 Neskaidant gyvenimo įvykių, gamtos ir emocijų  į atskiras dalis, o gyvenimo įvykius išgyvenant  kartu su mums svarbiais žmonėmis ir santarvėje su savimi, gyvenimas tampa labiau vientisas ir harmoningas, o žmonės laimingesni. Linkime gerų emocijų!

Scroll to Top