Projektas „Margi raštai“

2021 m. birželio 10-16 d. 5-10 specialiųjų ir SĮU klasių mokiniai vykdė projektą „Margi raštai”. Pagrindinis projekto tikslas buvo supažindinti mokinius su tautiniais raštais, įvairių amatų tradicijomis. Mokiniai buvo mokomi kūrybiškai panaudoti įvairias medžiagas, pritaikant tautinius raštus, skatinami estetiškai puošti mokyklos erdves, pratinami dirbti komandoje, suteikiant pagalbą vienas kitam. Projektą vykdė darbų ir technologijų mokytojai kartu su mokiniais. Organizuota edukacinė – praktinė – kūrybinė veikla, ekskursijos, darbų eksponavimas, renginiai plėtojantys socialinę-etnokultūrines kompetencijas. Vyko edukacinė programa „Puodynių margi raštai“, kurią organizavo VŠĮ saviraiškos studija „Ak’menukai”. Veikė kūrybinės dirbtuvės „Kuriu raštą”. Pravestas užsiėmimas „Lietuvių tautinis kostiumas”. Organizuota mokinių išvyka į LR seimą, respublikinę vaikų ir jaunimo su negalia kūrybinių darbų konkursą – parodą „Atrask spalvų pasaulį”, kurioje dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai. Už aktyvų dalyvavimą projekte, mokiniai buvo apdovanoti padėkomis.


Projekto koordinatorė Veronika Kiuršinienė
Scroll to Top