NVŠ programa „Spalvų pasaulyje” 2021

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Spalvų pasaulyje” pradinėms ir lavinamosioms klasėms mokiniams paskirtis – ugdyti mokinių kūrybinius, meninius gebėjimus; puoselėti vertybines nuostatas. Plėtodami žinias apie dailės rūšis, dailės technikų įvairovę sužinojome daug naujo apie įvairius dailės kūrinius, jų kūrybos procesą. Mokydamiesi kūrybiškai panaudoti piešimo (tapybos) priemones kurdami praktiškai išmėginome įvairias meninės raiškos technikas, išbandėme terapinę – meninę edukaciją, vedėme virtualų užsiėmimą, kūrybinėse dirbtuvėse sukūrėme daug įdomių darbų. 2021- 03-04 parengėme darbus respublikinei Vaikų ir jaunimo su negalia kūrybinių darbų parodai „Atrask spalvų pasaulį”. 2021 – 05 KKC Taikomosios dailės būrelio vadovė Nijolė Kriugždaitė organizavo terapinę-meninę edukaciją „Kur susitinka spalvos”. Užsiėmimas suteikė naujų, dar nepatirtų emocijų.
2021-06-08 vyko virtualus edukacinis užsiėmimas „Apie spalvas ir daiktus”, kurio tikslas – mokytis spalvų ir daiktų kalbos. Užsiėmimą vedė Nacionalinės dailės galerijos edukatorė Eglė Nedzinskaitė. Užsiėmimo metu vaikai susipažino su Nacionaline dailės galerija, aptarė jos gražią aplinką, pamatė spalvingus galerijos paveikslus, diskutavo, ką gali papasakoti juose nutapyti daiktai. Vaikai buvo supažindinti, kokias pagrindines spalvas naudoja dailininkai, kaip jas maišant gaunamos kitos spalvos. Mokiniai mielai įvykdė praktinę užduotį – iš įvairių spalvų sudėliojo spalvų ratą. Rezultatas nudžiugino visus – vaikai sukūrė paveikslus be teptuko ir dažų! Kartu susirinkę kaskart džiaugiamės nauja įdomia veikla, atrandame ne tik naujų spalvų, atspalvių bet ir neįprastų spalvinimo būdų. Vadovaujami KKC Taikomosios dailės būrelio vadovės Nijolės Kriugždaitės 2021-06-10 atidarėme edukacines – kūrybines dirbtuves „Spalvinam kitaip”. Darbą tęsėme ieškodami kuo įvairesnių spalvinimo būdų.
Įgyvendindami programą pratinomės veikti komandoje, suteikti pagalbą vienas kitam. Savo darbais papuošėme mokyklos erdves, darbai buvo eksponuojami Kaišiadorių kultūros centre, Žaslių pagrindinėje mokykloje; su mokinių darbais buvo galima susipažinti mūsų mokyklos, Kaišiadorių kultūros centro, Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos ,,Guboja” facebook paskyrose.


Programos koordinatorė Ema Karpinienė
Scroll to Top