Latvijos ir Lietuvos bendras projektas. Kviečiame dalyvauti!

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje nuo 2018 metų balandžio 1 dienos įgyvendinamas tarptautinis projektas

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOJE VYKDOMAS PROJEKTAS THE PILOT MODEL OF PERFECT ORGANIZATION PROVIDING TEACHING AND SOCIAL INTEGRATION SERVICES FOR CHILDREN AND YOUTH WITH SPECIAL NEEDS

2020-01-20
Kaišiadorys

Projekto pavadinimas: LLI-379 „The pilot model of PERFECT organization providing teaching and social integration services for children and youth with special needs” (akronimas – PERFORM)
Projekto partneriai: Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla ir Vidurio Kuržemės pradinė mokykla – plėtros centras. Projekto tikslas – sukurti idealų specialiųjų poreikių vaikų ir jaunimo socialinės integracijos organizavimo modelį, pasitelkiant gerosios patirties pavyzdžius Latvijoje ir Lietuvoje, analizuojant problemas, taip pat turimus išteklius ir žinias vykdomos programos teritorijoje.
Tikslinė auditorija: projekto partnerių institucijos, mokiniai, pedagogai, tėvai, globėjai.
Pagrindinės projekto veiklos:
1. Sukurti, pritaikyti ir skleisti idealų švietimo ir socialinės įtraukties paslaugų organizavimo modelį specialiųjų poreikių vaikams ir jaunimui;
2. Organizuoti tris tarptautines specialiųjų poreikių vaikų ir jaunimo vasaros stovyklas;
3. Organizuoti verslo idėjų konkursą vaikams ir jaunimui su specialiaisiais poreikiais;
4. Organizuoti tėvų ir kitų šeimos narių švietimo veiklas;
5. Organizuoti personalo mokymus;
6. Sukurti ir įdiegti paslaugų stebėjimo ir paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą programoje;
7. Organizuoti mokinių mainus;
8. Įkurti „Pojūčių“ kliniką specialiųjų poreikių vaikams ir jaunimui.

Projekto finansavimas:

Visas finansavimas – 398 560 EUR

Projekto įgyvendinimo terminai: 2018-03-01– 2020-02-29 (24 mėnesiai).
Projekto koordinatorė (pagrindinis partneris): Rūta Stankienė, el. paštas: rutastank@gmail.com
Projekto koordinatorė Vidurio Kuržemės pradinėje mokykloje – plėtros centre: Iveta Diržininka,  el. paštas: ivetad2013@gmail.com

Nuoroda į programos pagrindinį puslapį: www.latlit.eu
Nuoroda į oficialią ES svetainę: www.europa.eu

2019 m. vasario 19–21 d. ir rugpjūčio 12–13 dienomis Pelči vyko Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo projekto LLI-379 „Tobulos organizacijos, teikiančios mokymo ir socialinės integracijos paslaugas specialiųjų poreikių vaikams ir jaunuoliams, pilotinis modelis“antrasis mokytojų ir socialinių darbuotojų patirties mainų renginys, kuriame dalyvavo Kaišiadorių šv. Faustinos mokyklos ir Vidurinės Kuržemės pagrindinės mokyklos-plėtros centro mokytojai.

Keitimosi patirtimi tikslas buvo susipažinti su Vidurio Kuržemės pradinės mokyklos-plėtros centro ugdymo programomis, įstaigos darbo organizavimu ir siūlomais terapijos metodais.

Kaišiadorių šv. Faustinos mokyklos pedagogai lankė meistriškumo kursus „Clay Studio“, dalyvavo „Natūraliosios estetikos studijoje“, sužinojo apie „Montessori“ ir muzikos terapiją, taip pat išbandė pojūčių kambarį.

2019 m. spalio 1–10 d. Aštuoni Vidurio Kuržemės pagrindinės mokyklos – plėtros centro 9 klasės mokiniai kartu su mokytojomis Zintai Olti ir Sanita Lugovsk vyko į mainų programos kelionę į Kaišiadorių šv. Faustinos mokyklą. Kelionės metu mokiniai tobulino savo socialinius įgūdžius dirbdami su šv. Faustinos mokiniais, taip pat lankėsi įvairiuose kultūros renginiuose, taip didindami supratimą apie lietuvių tautos kultūrinę įvairovę. Mokiniai susipažino su lietuvių liaudies menu ir etnografija, dalyvavo įvairiuose praktiniuose užsiėmimuose ir sportinėje veikloje.
Kiekvieną dieną mokiniai įvairiose veiklose įgijo žinių apie etnografinių ženklų prasmę ir naudojimą tiek senovėje, tiek šiais laikais, išmoko senovės meno ir amatų pagrindų, tokių kaip vėlimas, namų apyvokos daiktų darymas iš molio ir žaislų gamyba. Duonos kepimas pagal seną receptą buvo ypatinga veikla, sukėlusi didžiulį mokinių susidomėjimą. Mokiniai taip pat lankėsi boulingo centre, kino teatre ir išbandė 3D žaidimus miesto bibliotekoje.

Namo latviai grįžo laimingi ir patenkinti savo įspūdžiais ir naujais draugais. Kovo mėnesį Šv. Faustinos mokyklos mokinių laukia smagi kelionė į Latvijos Vidurio Kuržemės pradinės mokyklą-plėtros centrą.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos sąjungos nuomonę.

Europos regioninės plėtros fondo Interreg V-A Latvija-Lietuva 2014-2020 programos projektas LLI-379

2016 metais Latvijos ir Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi atitinkamai 12000 ir 38850 mokinių su specialiaisiais poreikiais. Europos regioninės plėtros fondo Interreg V-A Latvija-Lietuva 2014-2020 programos projektas LLI-379 orientuotas į vaikų su negalia socialinę integraciją. Kiekvienas projekto partneris yra sukaupęs gerąją patirtį, kuria, siekiant pagerinti vaikų su specialiaisiais poreikiais gerovę, gali pasidalinti su kitais partneriais. Projekto metu bus sukurtas bandomasis idealios organizacijos modelis, kuris leis teikti įvairias socialinės integracijos paslaugas ir mokytis būtent specialiųjų poreikių turinčius vaikus ir jaunimą. Kaišiadoryse (Lietuva), Kuldīgoje ir Daugpilyje (Latvija) bus suorganizuotos trys tarptautinės vasaros stovyklos vaikams ir jaunimui su specialiaisiais poreikiais, partneriai pasidalins gerąją vaikų ir jaunuolių su specialiaisiais poreikiais ugdymo patirtimi, įvyks verslumo idėjų konkursas, kuris padės pagerinti specialiųjų poreikių vaikų verslumo, komunikacijos ir integracijos į visuomenę įgūdžius. Taip pat surengti mokymai tėvams, artimiesiems ir partneriams apie vaikų su specialiaisiais poreikiais elgesio modelius ir socializaciją. Bus vertinama partnerių organizacijų teikiamai paslaugų kokybė ir įdiegta paslaugų stebėsenos ir kokybės užtikrinimo sistema, tarp partnerių organizuojami mokinių mainai. Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje bus įsteigta Pojūčių klinika, kurioje vaikams ir jaunimui su specialiaisiais poreikiais bus teikiamos socialinės, fizinės reabilitacijos ir poilsio paslaugos. Projekto dėka bus išplėsta socialinių paslaugų įvairovė projekto partnerių organizacijose besimokantiems vaikams su negalia (apie 493) ir bus pagerinta šių vaikų integracija.

Scroll to Top