Lapkričio 16-oji – Tolerancijos diena

Vieną sykį miške, kuriame gausiai lankydavosi žmonės, kilo gaisras. Apimti panikos, visi pabėgo. Miške liko tiktai du žmonės: vienas aklas, kitas raišas. Drebančia iš baimės širdimi aklasis bėgo tiesiai į liepsną. – Stok! – sušuko raišasis. – Ten dega! –Tai kur man bėgti? – atsišaukė aklasis. – Galiu tau pasakyti kur, – pasigirdo raišojo atsakymas. – Tik aš pats bėgti negaliu. Jei tu užsikeltum mane ant pečių, kartu pabėgtume ir išsigelbėtume. Aklasis paklausė raišojo ir abudu išsigelbėjo. Jei mes mokėtume suvienyti savo jėgas, patyrimą, jei mokėtume dalytis viltimis, nusivylimais, nuoskaudomis ir laimėjimais, visi kartu lengvai išsigelbėtume.
Bruno Ferrero

Visą savaitę vyko diskusijos, popietės šia tema. Vaikų ir suaugusiųjų socialinės globos dienos grupėse aptarinėjome ar yra pastebima tolerancijos ir netolerancijos atvejų. Ruošėme vizualinį plakatą, spalvinome ir piešėme paveikslėlius kaip suprantame kas yra tolerancija, kaip ji išreiškiama. Klausėmės pasakų šia tema ir bandėme patys kurti, mokėmės iš vaizdo įrašų. Visos savaitės kulminacija tapo šių metų tolerancijos dienos simbolis – tolerancijos namas. Suaugusiųjų socialinės globos dienos grupės lankytojai sukonstravo du namelius iš kurių vieną padovanojo vaikų dienos grupės vaikučiams. Tuo tarpu vaikai kelias dienas ruošė namelį, kuriame ir patys gali žaisti. Popietė pasibaigė šventinės arbatos gėrimu, kurios metu aiškiai visi supratome, kad būti tolerantišku nėra sunku. Reikia labai nedaug, tik paprasčiausiai mylėti vieniems kitus…


Socialinė darbuotoja Sandra Jaruševičienė
Scroll to Top