„Įtrauktis – teisė būti kartu“

JUBILIEJINĖ TARPTAUTINĖ KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO KONFERENCIJA
„Įtrauktis – teisė būti kartu“

Lapkričio 3 dieną 9 val. kviečiame dalyvauti jubiliejinėje tarptautinėje Kaišiadorių šventosios Faustinos-daugiafunkcio centro konferencijoje „Įtrauktis – teisė būti kartu”. Konferencijos tikslas –  gilinti mokyklų vadovų,  mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų žinias ir gebėjimus
siekiant įtraukti specialiųjų poreikių turinčius mokinius į bendrojo ugdymo
mokyklų procesus, organizuojant ugdymą, užtikrinantį įtrauktį ir mokymosi sėkmę skirtingų
gebėjimų ir poreikių mokiniams.

Konferencija vyks kontaktiniu būdu. Dalyviams bus išduotos dalyvavimo pažymos.
Vieta: Kaišiadorių šventosios Faustinos
mokykla-daugiafunkcis centras (Gedimino g. 118, LT-56166, Kaišiadorys)

Renginio moderatorius: Nerijus Ramanauskas, Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos-daugiafunkcio centro pavaduotojas socialiniams reikalams.

Renginio partneriai:
Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“;
Kaišiadorių pedagoginė psichologinė tarnyba;
Kaišiadorių švietimo ir sporto centras

Maloniai kviečiame registruotis Semiplius sistemoje (būtina renginio dalyviams): Semiplius registracija

Ir šioje anketoje, jei valgysite mokykloje pietus: nuoroda į anketą

DIENOTVARKĖ

2022 m. lapkričio 3 d.

9.00 – 9.30 – Dalyvių registracija. Rytinė kava

Laikas

Tema

Pranešėjas

9.30-10.00

Sveikinimo žodis.

 

10.00-10.30

Įtraukusis: metodikos ir praktikos.

Dr. Sergejus Neifachas
VDU švietimo akademijos dėstytojas,
Vilniaus lopšelio darželio „Jurginėlis“ direktorius
Zoom

10.30-11.00

Mokinį įgalinantis pastoliavimas.

Audronė Šarskuvienė, lektorė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, NŠA mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo vertintoja
Zoom

11.00-11.10

Diskusija: atsakymai į klausimus.

Klausia moderatorius

 

11.10 – 11.30 – Kavos pertrauka

11.30- 12.00

Mokinių, turinčių skaitymo/rašymo sutrikimą, ugdymo ypatumai.

Elida Aršavskienė

Vilniaus kolegijos lektorė, Vilniaus „Atžalyno” mokyklos-darželio specialioji pedagogė
Zoom

12.00-12.30

Inkliuzijos metodai bendrojo ugdymo mokyklose.

Natalija Kravčiuk,
Kijevo 168 vidurinės mokyklos direktorė
Zoom

12.30-13.00

Mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimą, sensomotorinio ugdymo ypatumai. Atvejo pristatymas.

Jolita Pavasarytė,
Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių mokytoja.

13.00-13.10

Diskusija: atsakymai į klausimus

Klausia moderatorius

 

13.10 – 14.00 – Pietų pertrauka ir ekskursija po mokyklą

14.00-14.30

Terapijų vaidmuo specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdyme.

Inga Armanavičiūtė,
Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos-daugiafunkcio centro mokytoja, meno terapijų programos autorė.

14.30-15.15

Įtraukiojo ugdymo situacija ir perspektyvos Kaišiadorių rajono savivaldybėje.

 

Ramunė Jakštienė, Kaišiadorių pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė,
Edita Navickienė, Kaišiadorių švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

 

15.15 – 15.25

Baigiamieji žodžiai.

Rūta Stankienė, Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė

Scroll to Top