Informacija tėvams (globėjams/rūpintojams) dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą mokėjimą

SPRENDIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D.
SPRENDIMO NR. V17-419 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE,
ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
PROGRAMAS, NUSTATYMO IR ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE,
ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
PROGRAMAS, MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Prisegamą dokumentą galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą

Scroll to Top