Baigiamosios tarptautinio projekto veiklos

Gruodžio 2-3 dienomis Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje-daugiafunkciame centre nuotoliniu būdu vyko baigiamoji projekto “Pilotinis ugdymo ir socialinės integracijos PERFECT organizacijos modelis mokiniams ir jaunimui su specialiaisiais poreikiais“ (LLI-379, PERFORM) konferencija. Projektas, finansuotas iš Interreg Latvija – Lietuva 2014-2020 programos baigia savo veiklas. Projekto partneriai – Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla-daugiafunkcis centras ir Pelči specialioji internatinė pradinė mokykla-plėtros centras, nepaisant visų sunkumų ir pandemijos, sėkmingai įgyvendino visas veiklas. Pagrindinis projekto tikslas buvo sustiprinti socialinės integracijos galimybes specialiųjų poreikių Latvijos- Lietuvos vaikams ir jaunimui apjungiant partnerių resursus ir turimas žinias bei sprendžiant tikslinės grupės problematiką. Mokslininkų ir švietimo specialistų pastangomis buvo sukurtas pilotinis pavyzdinės organizacijos modelis, siekiant teikti kokybiškas paslaugas specialiųjų poreikių vaikams ir jaunuoliams bei paslaugų kokybės stebėjimo elektronine sistema. Labai svarbus projekto rezultatas – Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje-daugiafunkciame centre baigiama įrengti terapijų studija „Pojūčių klinika“, kurioje bus teikiamos terapinės paslaugos ne tik mokyklos mokiniams bei lankytojams, bet bus atviros ir visiems negalią turintiems rajono žmonėms.

Projektas atnešė didelę naudą mokyklai-daugiafunkciam centrui: buvo organizuotos vasaros stovyklos, mokinių ir mokytojų mainai, dalintasi gerąja patirtimi, buvo organizuoti mokymai mokinių tėvams ir įstaigos darbuotojams apie bendravimą su ypatingų poreikių turinčiais vaikais be jų ugdymą. Projektas paskatino vaikų socialinę integraciją ir bendradarbiavimą tarp projekto dalyvių. Ypatingai džiaugiamės ilgalaikiu projekto palikimu „Pojūčių studija“, kurioje atsiras didelė naujovė- vykdomos terapinės programos: audiovizualinė terapija, kvapų terapija, judesio bei meno terapijos bei pasakų terapijos. Šios programos suteiks didelę naudą ypatingų poreikių turintiems asmenims: skatins nusiraminti, malšins stresą, nuovargį ir gerins bendrą organizmo veiklą, padės atsipalaiduoti, palaikyti gerą savijautą ir fizinę būklę. Visi su nekantrumu laukiame terapijų studijos atidarymo.


Direktorė Rūta Stankienė
Scroll to Top