Apie mokyklą

VIZIJA

Atvira visuomenei, dalyvaujanti kaitos procese, plečianti teikiamas paslaugas specialioji mokykla su bendrabučiu.

FILOSOFIJA

Pagarba ir tolerancija , nuolatinė kaita ir tobulėjimas.

MISIJA

Mokykla, tenkinanti sutrikusio intelekto didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių vaikų bei jaunuolių iki 21 metų specialiuosius ugdymo(si) poreikius pagal individualizuotas specialiojo pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo programas, sudaranti sąlygas saviraiškai ir turiningam užimtumui, rengianti gyvenimui bendruomenėje; plėtojanti ir puoselėjanti partnerystę; teikianti specialiąją metodinę pagalbą ir paramą tėvams ir vietos bendruomenei.

MOKYKLOS ETOSAS IR VERTYBĖS, MOKYKLOS BENDRUOMENĖS TRADICIJOS

Aukštos kultūros, planinga ir tikslinga mokymosi ir darbo aplinka, kurioje specialiųjų poreikių mokiniai ir mokyklos darbuotojai gali atskleisti savo potencines ir kūrybines galias.

VERTYBĖS

>> Pagarba ir pagalba vienas kitam
>> Tikėjimas vaiku

ŠVENTĖS IR TRADICIJOS

Visuomenei ir tėvams ugdymo įstaigą pristato mokyklos internetinė svetainė bei mokyklos laikraštis „Esame drauge”. Veikia mokyklos muziejus, mokinių darbelių parodos. Mokykla organizuoja daug renginių. Tai įvairūs minėjimai, popietės, vakaronės, susitikimai, ekskursijos, varžybos, koncertai, viktorinos ir pan. Tradicija tapo: Rugsėjo 1-oji, Vėlinės, Šv. Kalėdos, Naujieji metai, Užgavėnės, Šv. Velykos, Mamyčių diena, Šimtadienis, Paskutinis skambutis, Išleistuvės. Organizuojame bendrus renginius su socialiniais partneriais, bendradarbiaujančiomis mokyklomis ir vaikų globos namais. Pažymime Žemės, Neįgaliųjų, Sveikatingumo dienas. Švenčiame gimimo dienas. Visuomet minime valstybines šventes: Laisvės gynėjų, Nepriklausomybės, Valstybės atkūrimo dienas ir kt. Organizuojame temines savaites (pagalbos teikimo, švarių rankų, gerų darbų, sveikų dantų ir pan.). Svarbią vietą mokyklos gyvenime užima prevenciniai, pilietinio  bei sveikatos  ugdymo  renginiai. Pasibaigus mokslo metams organizuojamos kultūrinės ekskursijos visiems bendruomenės nariams.

BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS

Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plėtotė  – viena iš Kaišiadorių specialiosios mokyklos strateginės veiklos programos prioritetinių krypčių. Bendradarbiaujame su institucijomis, besirūpinančiomis vaiko gerove; regiono, šalies, užsienio ugdymo institucijomis; mokslo bei pedagogų kvalifikacijos kėlimu besirūpinančiomis įstaigomis; vietos bendruomene, tėvais, žiniasklaida.

Ilgalaikės bendradarbiavimo sutartys  pasirašytos su užsienio, šalies, apskrities ir rajono ugdymo institucijomis, globos namais, nevyriausybinėmis organizacijomis, paslaugų centrais, kvalifikaciją teikiančiomis institucijomis, aukštosiomis mokyklomis ir kitomis institucijomis.
Trumpalaikės  bendradarbiavimo sutartys  yra sudaromos, įgyvendinant  įvairias programas, projektus.  
Bendradarbiavimo tikslas  – mokinių socializacijos plėtra, specialiojo ugdymo patirties perėmimas ir sklaida.

Bendradarbiavimo uždaviniai: 
>>  susipažinti su socialinių partnerių regiono ypatumais, bendravimo kultūra;
>>  pagerinti mokinių socialinės raiškos sąlygas;
>>  kartu su socialiniais partneriais kurti ir įgyvendinti bendradarbiavimo projektus.

Pastovūs ir tvirti mokyklos ryšiai su mokinių tėvais, savivaldybės institucijomis, seniūnijomis, policijos komisariatu, sveikatos apsaugos  įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, rėmėjais.

Bendradarbiaudami su socialiniais partneriais išreiškiame savo atvirumą  visuomenei,  įgyjame naujos patirties ugdant specialiųjų poreikių vaikus.

IŠ MOKYKLOS ISTORIJOS

Susipažinkite su mūsų mokyklos istorija paspausdami šią nuorodą .

Atnaujinta: 2023-05-26

Scroll to Top