Tarybos, darbo grupės ir komisijos

Mokyklos taryba

Martynas Ambrizas – pirmininkas
Ema Karpinienė – narė
Veronika Kiuršinienė – narė
Sandra Vitkauskienė – narė
Genė Ašmenienė– narė

Mokytojų taryba

Asta Šimaitė – pirmininkė
Palmyra Norkūnienė – sekretorė
Rasa Šalkauskienė – narė
Jolanta  Drumstaitė– narė
Jolita Pavasarytė – narė
Rita Markevičienė– narė
Algis Jočiūnas– narys

Tėvų taryba

Dovilė Stirnienė – atstovauja ikimokyklinio ugdymo programą
Angelė Navickaitė – atstovauja priešmokyklinio ugdymo programą
Lina Kundrotienė – atstovauja pradinio ugdymo programą
Inesa Naskauskienė – atstovauja pagrindinio ugdymo programą
Jolanta Našlėnienė – atstovauja socialinių įgūdžių  ugdymo programą

Mokinių taryba

Brigita Andriuškevičiūtė – pirmininkė
Kajus Lotakas – narys
Edgaras Adamaitis – narys
Paulina Naskauskaitė – narė
Gintautas Ramanauskas – narys

Atnaujinta: 2021-10-08

Scroll to Top