Apie mokyklą

INFORMACIJA VISIEMS

mokyklos istorija, vizija, filosofija, vertybės...
Skaityti daugiau

Mokiniams

MOKINIAMS

elektroninis dienynas, klasės, grupės, pamokų tvarkaraščiai...
Daugiau informacijos

Tėvams

TĖVAMS

teikiamos paslaugos, pamokų tvarkaraščiai, valgiaraščiai...
Daugiau informacijos

Projektai

Vykdomi projektai

Bendradarbiavimas su kitomis mokyklomis, dalyvavimas įvairiuose renginiuose...
Daugiau informacijos
Rugsėjo 7 d., 2022 m. SVARBU!
Rugpjūčio 26 d., 2022 m. ŠVENTĖ
Liepos 20 d., 2022 m. PARAMA
Birželio 2 d., 2022 m. ŠVENTĖS
Sausio 20 d., 2022 m. ATASKAITOS
Gruodžio 21 d., 2021 m. SVEIKATA
Lapkričio 19 d., 2021 m. PAGALBA
Lapkričio 15 d., 2021 m. PROJEKTAS
Rugsėjo 1 d., 2021 m. ŠVENTĖ
Birželio 16 d., 2021 m. DAILĖ
Birželio 15 d., 2021 m. DAILĖ
Birželio 1 d., 2021 m. ŠVENTĖ
Gegužės 27 d., 2021 m. TURIZMAS
Gegužės 2 d., 2021 m. OLIMPIADA
Kovo 10 d., 2021 m. SPORTAS
Vasario 26 d., 2021 m. SVEIKA GYVENSENA
Sausio 2 d., 2021 m. ŠVIETIMAS
KVIEČIAME MOKYTIS MŪSŲ MOKYKLOJE!
  •  Mokyklos veiklos tikslas-sudaryti sąlygas 7-21 metų ugdytiniams dėl intelekto sutrikimų turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokytis pagal individualizuotas pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo programas, padėti įgyti kultūrinę bei socialinę kompetencijas, išsiugdyti vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, atsakingu, savarankišku piliečiu.
  •  Didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai,baigę 10-metę ugdymo(si) programą, mūsų mokykloje gali toliau ugdymąsi tęsti socialinių įgūdžių ugdymo klasėse.
Scroll to Top