Gruodžio 23 d., 2021 m. ŠVENTĖS
Spalio 8 d., 2021 m. PAGALBA
Rugpjūčio 27 d., 2021 m. EKSKURSIJA
Liepos 2 d., 2021 m. AKTYVI VEIKLA
Birželio 22 d., 2021 m. KŪRYBA
Birželio 22 d., 2021 m. SMAGUS LAIKAS

■8 val. per dieną trukmės asmenų su negalia priežiūra, informavimas, konsultavimas, praktinės pagalbos teikimas, laisvalaikio organizavimas;
■   Darbas su asmenimis, turinčiais negalią, siekiant užtikrinti jų teises, mažinti jų socialinę atskirtį, pagal galimybes užtikrinant jų visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime;
■   Asmens ugdymas atsižvelgiant į individualius jo poreikius;
■   Socialinių, savitvarkos, higienos įgūdžių formavimas ir ugdymas, asmenų savarankiškumo ir dvasingumo skatinimas;
■   Kryptingo, turiningo, įvairių formų užimtumo organizavimas, dalyvavimas renginiuose, konkursuose ir stovyklose.

Priėmimas į centrą

Asmenims ir jų šeimos nariams, ketinantiems tapti Centro lankytojais, yra sudarytos sąlygos apsilankyti dienos socialinės globos centre ir susipažinti su teikiamomis socialinės globos paslaugomis darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Į Centrą priimami asmenys su negalia/sunkia negalia.

Pageidaujantis, kad vaikas/asmuo lankytų Centrą, teisėtas jo atstovas pateikia šiuos dokumentus:
■asmens tapatybės dokumentą;
■ išrašą iš medicininių dokumentų arbo jo kopiją (forma 027/a);
■ neįgaliojo pažymėjimą;
■ neįgalumo lygio arba darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos arba Medicininės socialinės ekspertizės komisijos pažymą;
■ pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
■ prašymą dėl priėmimo į Centrą ir socialinių paslaugų teikimo;
■ siuntimą ir kitus dokumentus iš Kaišiadorių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus, kad grupės lankytojui turi būti teikiama socialinė paslauga.

Mokykla su Centro lankytojo teisėtais atstovais sudaro socialinių paslaugų teikimo sutartį.

Scroll to Top